สวัสดีครับ ผมยูโกะยามะ ผู้รับรองเอกสารทางด้านกฎหมาย

ผมอยากจะขออธิบายอย่างละเอียด เกี่ยวกับ เรื่องการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลีย ที่ระยะหลังมานี้ได้รับคำถามมากมายจากคนที่มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

(สำคัญ) บุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นขอวีซ่าได้แต่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ณ ที่นี้ คือการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย เพื่อคนไทยที่พำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่คนไทยมีวีซ่าและได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะทำอย่างไรดีถ้าหากจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลีย
คนไทยที่พำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าหากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลีย การขอวีซ่าล่วงหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็น

 

ประเภทของวีซ่าท่องเที่ยว

สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอตทั่วไป ที่จะขอยื่นวีซ่าด้วยจุดประสงค์ เดินทางท่องเที่ยว ไปเยี่ยมญาติ หรือครอบครัว (ระยะสั้น ภายใน 3 เดือน) จะเป็นวีซ่าประเภท Visitor visa (subclass 600) Tourist stream และในกรณีที่นักเรียนเดินทางไปเพื่อเรียน Summer หรือเพื่อไปทัศนศึกษาของโรงเรียนได้ถือว่าเข้าข่ายวีซ่า ประเภท Tourist stream ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากไปในระยะสั้น (ภายใน 3 เดือน ) ด้วยจุดประสงค์เพื่อเดินทางไปประชุมทางวิชาการหรือเดินทางไปเพื่อธุรกิจนั้นวีซ่าที่ยื่นจะกลายเป็นวีซ่าประเภท Business Visitor Stream

เอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่า

เอกสารสำคัญในการยื่นวีซาจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับในแต่ละกรณีของแต่ละบุคคลที่ระบุอยู่ใน ณ ที่นี้ คือในกรณีทั่วไป ที่เป็นคนไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือในกรณีที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยถือวีซ่าคู่สมรสกับชาวญี่ปุ่น และแน่นอนในบางกรณีเอกสารที่นอกเหนือจากนี้ก็จำเป็นเช่นกัน

  • แบบฟอร์มใบสมัครที่ต้องใช้ยื่นคือ Form 1419 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
  • รูปถ่าย ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป
  • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า
  • สำเนาบัตรพำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นหน้าและหลัง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองเงินฝากคงเหลือในธนาคาร (ภาษาอังกฤษ)
  • เอกสารแผนการเดินทางในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ)
  • ในกรณีสมรสกับชาวญี่ปุ่น หนังสือแสดงความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัว (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • ทะเบียนเป็นผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่น (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือรับรองการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับค่าบริการนั้นในเอกสารขอยื่นวีซ่าระบุไว้ว่าต้องเป็นบัตรเครดิตที่สามารถใช้ในต่างประเทศได้ อัตราค่าบริการ 140 ดอลลาร์ (ออสเตรเลีย) ไม่รวมค่าดำเนินการ (อ้างอิงจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2018)

อีกทั้ง เอกสารทั้งหมดจำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารแผนการเดินทางสามารถทำได้ด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษ แต่หนังสือรับรองการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการทำเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หนังสือแสดงความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัว หรือ ทะเบียนเป็นผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่นทางเขตจะไม่สามารถดำเนินการเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ในกรณีนี้จะต้องดำเนินการแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ ในเอกสารที่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆจะต้องแปลโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่น NAATI ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในประเทศออสเตรเลีย หรือผู้ที่มีความสามารถทางด้านการแปลเท่านั้น ให้แจ้งกับบริษัทแปลเอกสารหรือผู้ที่แปลเอกสารให้ระบุที่อยู่ของผู้ที่แปล และลงประทับตรารับรองบริษัทให้เรียบร้อยในส่วนด้านบนของเอกสารที่ได้ทำการแปลให้เรียบร้อย

สถานที่ยื่นคำขอวีซ่า

ถ้าหากเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารไปที่ แผนกดำเนินกาทำวีซ่าของสถานทูต Australian Embassy Republic of Korea ไม่ใช่สถานทูตออสเตรเลียที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการส่งเอกสารไปต่างประเทศ จึงแนะนำให้ส่งเป็น EMS จะดีที่สุด ในเรื่องของการส่งเอกสารกรุณาอย่าส่งพาสปอตฉบับจริงไป

หากวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้วโดยปกติจะไม่มีการ seal หรือการลงประทับตราใดๆ

เนื่องจากสถานที่ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ประเทศออสเตรเลียนั้นดำเนินการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดังกล่าวจะทำการตรวจสอบวีซ่าเอง จึงไม่จำเป็นต้องseal วีซ่าในพาสปอต

ถ้าหากเอกสารไม่มีปัญหาใดๆ จะได้รับการติดต่อจากทางสถานทูตออสเตรเลียหลังจากได้รับการติดต่อแล้ว หลังจากนั้นให้รอผลการดำเนินการพิจารณาเท่านั้น เวลาในการดำเนินการพิจารณานั้นจะใช้เวลาประมาณภายใน 1 เดือน แต่โดยปกติส่วนมากหลังจาก 1-2สัปดาห์ก็จะสามารถทราบผลได้ทันที ถ้าหากการยื่นขอวีซ่านั้นอนุมัติแล้วให้ปริ้นเอกสาร VISA GRANT NOTICE ไฟล์ PDF ที่ได้รับทางเมล์ถือเตรียมไปด้วยในขณะที่เดิน

 

ทางไปท่องเที่ยว บริษัท YOKOYAMA LEGAL SERVICE OFFICE เป็นตัวแทนดำเนินการบริการขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียให้แก่คนไทย โดยมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เพจ หรือ หมายเลข โทรศัพท์ 03-6264-9388

TEL:03-6264-9388

中文熱線:080-4838-1104

WeChat:visa_hengshan4838

邮件咨询请点击

 

参考ページ:

日本語サイト

対応地域

対応エリア:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

返回主页面